Inici » La Nostra Experiència » Projectes singulars

Projectes singulars

Esdeveniments

Confederación Española de Directivos y Ejecutivos

Confederación Española de Directivos y Ejecutivos

Llegir detalls del projecte

Desafiament

La Confederació Espanyola de Directius i Executius – CEDE, principal representant d’aquest col·lectiu a Espanya amb més de 85.000 membres agrupats a les seves 42 entitats confederades, organitza periòdicament els congressos de directius CEDE.

Els congressos de CEDE, amb una assistència mitjana superior als 1.200 directius, celebrats en les principals ciutats espanyoles, s’han convertit en un punt de referència de notable prestigi i repercussió, un espai en el què els màxims experts i professionals de la gestió debaten les grans claus del present i el futur empresarial.

En aquests grans esdeveniments, una perfecta organització que superi les expectatives de tots els participants és el principal repte.

Solució

CLOTET col·labora amb CEDE en els principals àmbits organitzatius necessaris per a què un esdeveniment multitudinari d’aquestes característiques obtingui l’èxit desitjat en tots els àmbits.

Concretament, la nostra empresa coordina la secretaria de patrocini, gestiona les relacions amb els mitjans de comunicació, assessora en la configuració del programa de ponents i activitats, supervisa la producció i el conjunt d’aspectes tècnics de l’esdeveniment, coordina la web del Congrés i és responsable de la imatge corporativa, entre d’altres aspectes.

Els congressos de CEDE, la primera edició dels quals és de l’any 2000, consoliden el seu prestigi e influència any rere any, com ho demostren els nivells d’assistència, les enquestes de satisfacció dels participants i la notable cobertura mediàtica que aconsegueixen.

Tancar

Comunicació corporativa

Jet4You -Grupo TUI-

Jet4You -Grupo TUI-

Llegir detalls del projecte

Desafiament

Jet4you és la primera companyia aèria de baix cost del Marroc.

L’empresa va iniciar la seva activitat a Espanya, amb vols entre Barcelona i Tànger, Casablanca i Nador.

El repte plantejat era comunicar els nous vols al públic objectiu (comunitat marroquí resident a Catalunya i catalans que viatgen de turisme o negocis al Marroc).

Solució

CLOTET va dissenyar un pla de comunicació de marketing centrat en unes poques accions de gran visibilitat per aconseguir el màxim impacte possible i fer rendible al màxim la campanya. Les principals activitats desenvolupades van ser:

  • Publicitat exterior: decoració integral d’autobusos i vagons de metro.
  • Publicitat en revistes dirigides a la comunitat marroquí i banners en les principals webs de viatges.
  • Organització d’una roda de premsa per presentar els nous vols i el projecte empresarial de Jet4you.
  • Below the line: distribució de flyers en els principals punts de trobada de la comunitat marroquí, en col·laboració amb associacions d’immigrants d’aquest país.

Tancar

Silensis

Silensis

Llegir detalls del projecte

Desafiament

El Codi Tècnic de l’Edificació imposa uns requisits més exigents en el nivell d’aïllament acústic dels habitatges.

El sector d’empreses fabricants de maons ha dissenyat un conjunt de noves solucions constructives per a superar els requisits normatius, pel que es planteja la necessitat de donar a conèixer aquestes solucions als públics objectiu (professionals del sector, principalment).

Solució

CLOTET va dissenyar una estratègia de comunicació corporativa per a donar a conèixer les noves solucions constructives als professionals de la construcció.

En primer lloc, es va portar a terme un estudi de naming i branding que va concloure amb el llançament de la marca SILENSIS per a les noves parets.

Posteriorment es va impulsar una campanya de comunicació i publicitat en premsa escrita, ràdio, televisió i altres formats (pàgina web, presència en fires, material corporatiu, merchandising,...) per a comunicar la nova marca.

Paral·lelament, es van organitzar cursos de formació sobre SILENSIS en col·legis d’arquitectes, col·legis d’aparelladors, associacions i gremis de constructors, i escoles de formació.

Tancar

PIERA ECO-CERÁMICA

Piera Ecocerámica

Llegir detalls del projecte

Desafiament

Piera Ecocerámica és una de les empreses líders en la indústria ceràmica espanyola. La innovació, aplicada a processos de fabricació i gestió eficients i respectuosos amb el medi ambient, és el principal element de diferenciació de l’empresa en un mercat de gran competència i ajustats marges.

Respecte a la política comunicativa, per l’empresa és bàsic traslladar als públics objectiu dels seus productes aquests elements per a distingir-se de la resta de competidors i singularitzar el seu valor afegit.

Solució

En col·laboració amb l’agència de creativitat Zellner & Pirk, s’ha desenvolupat una estratègia de comunicació corporativa a partir de la creació d’una nova marca i codi de comunicació que recollís adequadament els valors de la companyia, per projectar a través de diferents activitats: pàgina web, publicitat, accions de patrocini corporatiu, relacions amb els mitjans de comunicació, etc.

Fruit d’aquesta tasca, l’empresa no només ha aconseguit una notorietat destacable en el seu sector d’activitat, sinó que a més ha pogut transmetre de forma positiva els seus missatges diferencials a través dels suports i canals dissenyats.

Tancar

Relacions amb els mitjans de comunicació

Grup Balfegó

Grup Balfegó

Llegir detalls del projecte

Desafiament

El Grup Balfegó és una companyia de capital familiar especialitzada en la pesca i comercialització de la tonyina roja del Mediterrani. Hi treballen 100 persones de forma directa i 100 més de forma indirecta. La filosofia d’empresa de Balfegó es basa en l’aposta per la tecnologia, la investigació, el compromís social i la innovació, que es compatibilitzen amb el compromís per la pesca responsable.

La empresa precisava traslladar als mitjans de comunicació la intensa activitat empresarial que desenvolupa, prestant especial atenció al seu model de gestió i la seva creixent activitat científica, fruit del seu compromís amb el futur de l’espècie.

Solució

Des de CLOTET s’ha definit un programa d’actuació amb els mitjans de comunicació que compren quatre àmbits informatius principals: economia, medi ambient, investigació i gastronomia.

Per gestionar adequadament la informació de l’empresa, s’actua de forma proactiva i impulsant l’establiment de relacions personals, basades en la confiança i la transparència, entre els periodistes i els responsables de l’empresa.

Forma part important d’aquest pla la visita a les instal·lacions de l’empresa, a l’Ametlla de Mar, per poder conèixer en viu i en directe les bases d’un model pesquer responsable, sostenible i rendible.

Tancar

Malpesa

Malpesa

Llegir detalls del projecte

Desafiament

Malpesa és l’empresa líder en la fabricació de maons cara vista i llambordes ceràmiques a Espanya. Manté una quota de mercat per sobre dels seus competidors gràcies a disposar de la major oferta, unes instal·lacions que estan entre les millors del món, el coneixement del client i l’aposta per la internacionalització.

Tot això no és possible sense un equip de direcció audaç que sap com aplicar a un negoci tradicional la recerca i la tecnologia. Per trajectòria (més de 100 anys d’activitat) i dimensió (líder del mercat), l’empresa volia impulsar la seva presència en els mitjans de comunicació, tant d’informació general com econòmica i sectorial.

Solució

Des de fa alguns anys, CLOTET gestiona les relacions amb els mitjans de comunicació de Malpesa. En un principi, es va promoure un coneixement més proper entre els periodistes, l’equip directiu de la companyia i les instal·lacions de l’empresa.

L’estratègia de proximitat i transparència informativa cap als mitjans ha obtingut resultats molt positius, de manera que el lideratge de l’empresa s’ha traslladat també als mitjans de comunicació.

Tancar

Relacions institucionals

HISPALYT

HISPALYT

Llegir detalls del projecte

Desafiament

HISPALYT, patronal de la indústria ceràmica estructural a Espanya, representa els interessos de més de 300 persones fabricants.

Es va detectar que, tot i el seu pes al sector de la construcció, l’Associació patia d’una manca de notorietat i reputació que dificultava la seva capacitat d’actuacio en l’àmbit institucional.

Solució

Davant la necessitat de posicionar a l’entitat com la veu autoritzada i representant del sector, es va posar en marxa un pla de relacions institucionals, que contemplava entre d’altres les següents activitats en diferents àmbits:

  • Relacional: es van mantenir, de forma periòdica i d’acord amb els interessos de l’associació, contactes personals amb les principals institucions i representants del sector, tant a nivell privat com públic. Es va elaborar una àmplia base de dades, identificant els públics clau per àmbits i comunitats autònomes.
  • Comunicatiu: es van crear mitjans de comunicació electrònica de l’entitat, per a mantenir informats als públics, oferint un espai de col·laboració i intercanvi.
  • Documental: edició d’una memòria anual d’activitats, un fullet de presentació institucional i un estudi/índex d’opinió periòdic entre els espanyols per a conèixer la seva opinió sobre la qualitat de l’habitatge espanyol.
  • Informatiu: impuls de les relacions amb els mitjans de comunicació de forma proactiva, prevalent la transparència, la claredat i qualitat informativa i l’acostament dels periodistes a la realitat del sector.
  • Organitzatiu: els principals esdeveniments de l’entitat, tradicionalment de caràcter intern, es van anar transformant per a poder contar amb la participació i protagonisme dels públics institucionals d’interès.

Tancar

Comunicació interna

Treballs Gràfics

Treballs Gràfics

Llegir detalls del projecte

Desafiament

Treballs Gràfics és una empresa catalana líder en el sector de serveis d’impressió d’alta qualitat.

Per a premiar la fidelitat i compromís dels seus empleats, l’empresa volia convertir-los en protagonistes de l’acte de celebració del seu 25 aniversari.

Solució

CLOTET va dissenyar un esdeveniment per als empleats i les seves famílies en una masia modernista que incloïa des d’activitats per als nens i adults, jocs i concursos, discursos i projeccions de vídeo, sessió fotogràfica, un esmorzar i moltes sorpreses per a fer de la celebració un dia inoblidable.

CLOTET va organitzar l’esdeveniment de principi a fi, començant a treballar amb 4 mesos d’antelació per a escalfar motors i fomentar la participació dels empleats, que van col·laborar en l’organització de l’aniversari, que va comptar amb una imatge corporativa representativa.

L’esdeveniment va ser tot un èxit i es va preparar un llibre amb fotos de la festa i anècdotes dels 25 anys de l’empresa com record.

Tancar

Patrocini

Asociación Española de Directivos

Asociación Española de Directivos

Llegir detalls del projecte

Desafiament

L’Associació Espanyola de Directius - AED és una entitat que agrupa més de 1.800 directius de diferents sectors i àmbits professionals, amb seu a Barcelona, Madrid i València. Amb més de 100 activitats a l’any, és un punt de trobada destacat de la classe dirigent del país.

L’associació precisava de majors recursos financers per a poder dur a terme la seva missió de promoure el desenvolupament personal de directius i executius.

Solució

Conjuntament amb l’associació, es va elaborar un programa de patrocini i mecenatge per a què un nombre selecte d’empreses puguin acostar les seves propostes als directius de l’entitat, un perfil de gran interès per a nombroses companyies.

CLOTET va col·laborar en la definició de les característiques del programa i, des de la seva creació en 2003, és responsable de la gestió i coordinació entre els socis corporatius i AED.

El programa de patrocini ha assolit un èxit notable: 20 destacades companyies espanyoles ho han subscrit, gràcies a la qual cosa els socis de AED obtenen un major profit de la seva pertinença a l’entitat.

Tancar